Takfotsbeslag

Ett takfotsbeslag, även känt som takfotsplåt eller fotplåt används längs takets nederkant och leder ned vatten till hängränna. Takfotsbeslaget fungerar också som en barriär längs takets nederkant för att hindra vatten, regn och snö från att tränga in under takbeläggningen och orsaka fuktinträngning eller skador på byggnadens struktur.