Fönsterbleck

Fönsterbleck är en skyddande plåt som används vid installationen av fönster inom byggnadskonstruktion. Dess huvudsakliga syfte är att förhindra vatteninträngning, fuktproblem och andra skador runt fönsteröppningen genom att täcka och tätning skarven mellan fönsterkarmen och den omgivande väggen.