Takgenomföringar

Takgenomföringar som förseglar ditt tak och säkerställer att inget element kan tränga igenom. Genom att stänga ute fukt, vind och andra element hjälper våra genomföringar till att förlänga ditt taks livslängd och minimera underhållsbehovet.