Nockplåt

Nockplåt används för att täcka och skydda takets nock, det vill säga den högsta punkten där två takytor möts. Nockplåten fungerar som en viktig barriär längs takets nock för att förhindra att regn, snö och vind tränger in under takbeläggningen och orsakar fuktinträngning eller skador på byggnadens struktur.