Combideck & Plastprofiler

Combideck används i tak- och golvkonstruktioner för att skapa en stark, hållbar och kostnadseffektiv lösning. Bärande konstruktioner och grundläggning kan minskas i dimension, varför det går åt mindre mängder betong och armering.

Plastprofiler kan användas för exempelvis montage på altaner.