Skadeanmälan

Skadeanmälan

En skadeanmälan måste göras inom 7 dagar efter utförd leverans för att vi ska kunna skapa ett ärende till Schenker eller DHL. Skador som anmäls efter 7 dagar kommer Schenker och DHL att avskriva direkt. Det går alltså inte att få någon ersättning för en skada som är anmäld för sent.

Det är därför viktigt att du går igenom din leverans noggrant vid mottagande och ber chauffören notera skadorna på fraktsedeln. Finns ingen notering på fraktsedeln så ersätter inte fraktbolagen skadorna.

Det här behövs för att göra en skadeanmälan

 • Närbild på skadorna
 • Bild på avstånd som visar hela produkten och emballaget
 • Bild på fraktsedeln som är underskriven av chauffören (finns ingen noting pga dold skada så ska bilder på det oskadade emballaget fotograferas.)
 • Leveransddatum
 • Ordernummer
 • Sändningsid

Köpvillkor

I våra köpvillkor finns information kring leveranser och vad du ska tänka på vid mottagandet av en leverans. Där finns också information om hur våra leveranser sker. Läs gärna igenom våra köpvillkor för att vara införstådd med vad som gäller vid en leverans.

Dold skada

En dold skada är något som ej syns på emballaget. I det här fallet kanske ingen notering finns på fraktsedeln. Ange då i formuläret att skadan ej var synlig vid leveransen. Fraktbolagens hanteringstid för skador kan variera lite men från vårt håll så arbetar vi snabbt med att skicka in alla underlag för skadeanmälan.

Synlig skada

En synlig skada är något som syns på emballaget eller produkten. Det är väldigt viktigt att få en påskrift från chauffören på fraktsedeln om vad som är skadat och hur mycket. Finns ingen påskrift från chauffören så är det stor risk att fraktbolaget nekar ersättning.  Deras resonemang är att om det är en synlig skada så bör chauffören ha noterat det. Finns ingen notering så kan skadan ha uppkommit efter att chauffören levererat ordern.

Vi har haft fall där chauffören sagt att han ordnar skadeanmälan och kunden inte fått någon påskriven fraktsedel. Chaufförerna gör aldrig någon skadeanmälan. Det är vi som leverantör som gör skadeanmälan till fraktbolaget.

Skicka in skadeanmälan

Anmäl skada

  Exempelbilder skador

  skador exempel 1
  skador exempel 2
  skador exempel 4