Montering Takavvattning

I filmen visas hur du monterar de olika detaljerna i ett vattenavrinningssystem.