Leveransinformation

Våra sändningar är ofta väldigt skrymmande och har höga vikter vilket gör att det finns vissa regler som avgör hur vi levererar våra tak. Här förklarar vi hur våra leveranser går till. Vi levererar tak till både privatpersoner & företag över hela Sverige.

Leverans av takplåt under 2.4 m

Takplåt som är under 2.4 m i längd kan levereras direkt till leveransadressen. Chauffören lossar med enkelhet en sådan order med en vanlig pallyftare som han har med sig. Övriga plåtdetaljer som vindskivebeslag, takfotsbeslag, snörasskydd etc kan lyftas av för hand.

På leveransadressen eller i närheten av leveransadressen måste det finnas utrymme för lastbil som eventuellt har släp att kunna vända. Chauffören bedömer vart han närmast kan lossa ordern om framkomligheten är för begränsad.

Har du funderingar kring leveranser så kan du alltid ringa oss och höra hur leveransen går till.

Schenkers terminaler för avhämtning

Schenker terminaler

Takplåt över 2.4 m

När din order har takplåt som är över 2.4 meter så klarar inte chauffören av att lossa ordern med en pallyftare. Det krävs då att du som kund har tillgång till en truck eller lastmaskin för att lossa ordern på leveransadressen.

Har du ej möjlighet att lossa ordern på leveransadressen så finns möjligheten att hämta din order på närmaste terminal. Här till vänster ligger en karta med de terminaler vi levererar till. Det är de större terminalerna som Schenker har och där man kan få hjälp med lastning till exempelvis släpvagn. Schenker har mindre terminaler på vissa orter också men det är endast terminalerna på kartan som vi kan leverera till för avhämtning. Kranbilsutkörning är ett annat alternativ som du kan läsa mer om här nedan.

Kranbilsleverans

Har du ingen truck eller lastmaskin på leveransadressen så kan vi lösa utkörningen med Schenkers kranbil. Kostnaden för kranbilsleveranser varierar beroende på hur långt ifrån terminalen du bor.

Schenker tar 1500kr/timme e+ moms för en kranbilsutkörning och tiden beräknas till och från terminalen. Det betyder att om du bor 1 timme från terminalen så är det 2 timmar som kranbilen beräknas efter.

Vid leverans så lyfter kranbilen av din order på anvisad plats eller så nära den angivna platsen som möjligt. Kranen kan vara begränsad beroende på armens längd och vikten på din order.

Framkomlighet

För att schenker ska kunna levera längre plåtar så har de ibland lastbil + släp. Förutsättningarna för att en sådan leverans ska kunna ske är att latbilen har plats att vända. Om framkomligheten är för begränsad så kan det bli så att leveransen går till närmaste terminal istället.

Hämta på vårt lager

Möjligheten att hämta på vårt lager finns också. Vi hjälper dig då med lastning till exempelvis en släpvagn. När ordern kommer in till oss så packar vi ihop alla dina detaljer och gör klart allt för upphämtning. På så vis går allt snabbt och enkelt när du väl kommer och hämtar din order.

Dala-Profil´s turbil

Är du intresserad av Dala-Profil´s plåtprofiler så erbjuder de leveranser med sin turbil. Kartan till höger visar vart deras turbil levererar till.

Turbilen har kran, så en avlastning av längder över 2.4 meter är möjlig. Du kan få hela din order hemlevererad och du som kund behöver inte hjälpa till att lossa ordern.

En kranbilsleverans med Dala-Profil´s turbil kostar 2000kr + moms (oavsett mängd).

Dala-Profil´s turbilkarta

Profilplåt´s turbil

Turbilen har kran, så en avlastning av längder över 2.4 meter är möjlig. Du kan få hela din order hemlevererad och du som kund behöver inte hjälpa till att lossa ordern.

Profilplåts turbil kan leverera i de 4 olika zonerna som visas på bilden till höger. Profilplåts turbil har en kan som klarar av taklyft för ett extra tillägg.

En kranbilsleverans med Profilplåt´s turbil kostar enligt följande.

Zon 1: 1250 kr + moms
Zon 2: 1750 kr + moms
Zon 3: 2500 kr + moms
Zon 4: 3250 kr + moms

Tillägg upplyft på tak: en bunt 500 kr, två buntar 750 kr, tre buntar 1000kr, fyra buntar 1500 kr + moms.

Takavvattning & Taksäkerhet

Leveranser av takavvattning såsom hängrännor och stuprör i mindre mängd där längden överstiger 2.3 meter brukar kunna handavlastas och kräver ingen kranbil för att levereras. Stora partier av takavvattning kan behöva kranbilsutkörning eller lossnings på plats med truck eller lastmaskin.

Du får då ordna med truck, lastmaskin eller liknande för att lossa ordern själv om hemleverans önskas. Alternativt kan en kranbil lösa den biten. Vi bokar kranbilen åt dig när du beställer större partier. En kranbilskostnad offereras då.

Taksäkerhet kan skickas som hemleverans även om det överstiger 2.3 m.

Små paket

Leverans av små detaljer kan komma att skickas som paket med DHL. Det går till närmaste ombud där du får hämta ut paketet.

Skador

En skadeanmälan måste göras inom 7 dagar efter utförd leverans för att vi ska kunna skapa ett ärende till Schenker eller DHL. Skador som anmäls efter 7 dagar kommer Schenker och DHL att avskriva direkt. Det går alltså inte att få någon ersättning för en skada som är anmäld för sent.

Det är därför viktigt att du går igenom din leverans noggrant vid mottagande och ber chauffören notera skadorna på fraktsedeln. Finns ingen notering på fraktsedeln så ersätter inte fraktbolagen skadorna.

Har din order en skada som leveransbolaget orsakat?

Reservationer

En sak att tänka på är att ha materialet på plats innan du anlitar en snickare, plåtslagare eller hyr en ställning för montering av taket. Det är ej möjligt för oss att ersätta dig ekonomiskt för den typen av kostnader.

Vi tar inget ansvar för kostnader som uppstår för anlitad arbetskraft från ett utomstående bolag, ett öppet tak, väder, vind, ställningskostnader etc som gjort att kunden blivit ekonomiskt lidande vid en försenad leverans eller skador. När ordern lämnar vårt lager så har fraktbolaget ansvaret att leverera ordern inom rimlig tid (30 dagar). Vid borttappad leverans så har de 30 dagar på sig att söka rätt på det som tappats bort.