Montering på läkt eller direkt på takpappen?

Vissa plåtprofiler kan monteras direkt på takpappen eller på läkt. Se i monteringsanvisning vad som är rekommenderat för den plåtprofil du är intresserad av. Alla plåtprofiler lämpar sig inte för montering direkt på takpappen. Det är tillverkaren som har bestämt hur deras plåtprofiler ska monteras för att garantier ska gälla.

Profiler som generellt fungerar att montera direkt på takpappen

  • Klicktak
  • Pannplåt
  • Plannja Modern

De här produkter kan väljas att montera på läkt eller direkt på takpappen. Produkterna finns med eller utan rilla och rekommendationen från de flesta tillverkare är att montera den med rilla på läkt och den utan rilla på plant underlag. När plåten har en rilla så får den ytterligare stabilitet och passar därför att montera på läkt. En plåtprofil utan rilla lämpar sig ej att montera på läkt då plåten kan få tryckskador så att läkten syns genom plåten.

 

Montering direkt på takpappen av profiler som ej lämpar sig för det

Rimligtvis bör det fungera att montera vilken plåtprofil som helst direkt på takpappen (förutsatt att du har en papp som klarar det). Om man frångår tillverkarens rekommendationer för deras produkter så gäller ej garantierna. Det är ingenting vi rekommenderar men om man är man medveten om att inga garantier gäller och vill ta risken så är det bara att köra på.

 

Takpapp/underlagsduk

Vid montering direkt på takpappen så ska det vara en takpapp som är lämpad för ändamålet. Den billigaste takpappen på en bygghandel har förmodligen inte de egenskaper som krävs för en sådan montering. Om takplåten ska monteras direkt på takpappen så krävs en slitstarkare papp som är lite tjockare än vad som behövs vid montering på läkt. Vi har produkterna som behövs vid monteringen. YEP700 används när du ska montera direkt på takpappen. YEP500 kan användas när du ska montera på läkt.

 

Fördelar & Nackdelar vid montering på läkt

Är taket brant så kan det vara en fördel att montera på läkt. Just för underlätta själva monteringen. Finns ingen läkt att stå på så kan man behöva använda hjälpmedel för att montera taket såsom stegar eller skylift. Finns läkt så kan man stå på den när man skruvar och justerar taket.

En av nackdelarna med att montera på läkt är att det blir en kostnad för virke. Har man också ett låglutande tak så blir det mer jobb då man först behöver montera reglar och strö för att sedan montera takplåten.
Det man också behöver vid montering på läkt är en dämpningslist för att minska ljud som kan uppstå.

 

Fördelar & Nackdelar vid montering direkt på takpappen

Det blir billigare att montera direkt på takpappen. Om du har möjlighet att göra det med ett låglutande tak så rekommenderar vi att du gör det (förutsatt att profilen lämpar sig för det). Ett tak som ska monteras direkt på takpappen går vanligtvis snabbare att montera också.

En av nackdelarna är att om taket har en brant lutning så kan taket bli svårare att montera.