Aluzink-/ZinkMagnesiumplåt i kontakt med andra material

Följande kombinationer med aluzink kan vara olämpliga:

Material Aluzink/ZinkMagnesiumRostfritt stål

  • Koppar
  • Bitumen (finns i bl.a. i tjärpapp och asfalt)
  • Järnvitriol = Järnsulfat
  • Kopparvitriol
  • Kalk (finns i bl.a. i cement, kalkbruk, kalkfärger med mera)
  • Svavel 3Takpannor av betong eller tegel
  • Tryckimpregnerat trä (innehåller bl.a. kopparsalter)
  • Ädelträ.

1. Den galvaniska spänningen mellan rostfritt stål och aluminiumzink är så pass hög att i fuktig miljö offrar sig aluminiumdelen och blir med tiden sönderfrätt. I torr miljö förekommer knappast någon jonvandring även om materialen står i direktkontakt med varandra. Rostfria klammer kan användas till exempel utan problem i tak och väggtäckningar med aluminiumzink/ZinkMagnesium plåt under förutsättning att kondens förebyggs. Befaras att kondens kan uppstå på plåtens undersida bör klammer utföras av material som står aluminiumzink/ZinkMagnesium närmare i spänningskedjan, vanligtvis förzinkat stål.

2. Den galvaniska spänningen mellan koppar och aluminiumzink/ZinkMagnesium är så pass hög att i fuktig miljö offrar sig aluminium och blir med tiden sönderfrätt. I torr miljö förekommer knappast någon jonvandring även om materialen står i direktkontakt med varandra. Vattendropp från kopparplåt på aluminium skall undvikas. Vatten som innehåller kopparjoner missfärgar aluminiumzink/ZinkMagnesium.

3. Bitumen är en petroleumprodukt som utgör bindemedel i tjära och asfalt och finns därmed i de flesta sorter av takpapp, både underlagspapp och yttakpapp. Förekomst av bitumen eller modifieringar av bitumen kan även förekomma i applikationer vid fogning av och tätning i glaspartier. I värme och UVstrålning avger bitumen bland annat svavel som blandat med regn eller kondensvatten bildar svavelsyra. Svavelsyran missfärgar aluminiumzink/ZinkMagnesiumplåten och ger ytan en missfärgning.

4. Järnvitriol som används bland annat i vissa färgtyper som (Falurödfärg som träskyddsmedel) missfärgar och stör patinabildningen på aluminiumzink/ZinkMagnesiumplåten.

5. Kopparvitriol är en vittringsprodukt av koppar och finns bland annat i vissa färger, typ Falu Rödfärg. Dropp och rinningar bemängt vintriol ger upphov till korrosion genom att aluminiumdelen är oädlare och offrar sig för koppar.6. Aluminiumdelen i aluminiumzink är känsligt för kalk och andra starkt alkaliska produkter. Exempelvis så missfärgas aluminium av våta cementbaserade produkter såsom våt puts, våttmurbruk och betongvatten. Alkalipåverkan hindrar att den naturliga skyddande patinan bildas på aluminiumplåten så oxidering kan fortsätta med gropfrätning och hål som följd. Bleck och andra beslag som ansluts till puts skall därför vid kontaktytor skyddas med en plastfilm. Det är också viktigt att stänk av puts inte hamnar på aluminium. Vid putsning och murning skall därför angränsande aluminiumytor skyddstäckas när sådant arbete utförs.

7. Tryckimpregnerat trä innehåller bl.a. kopparsalter som på aluminiumzink/ZinkMagnesiumplåt ger upphov till korrosionsangrepp.

8. Ädelträ kan på vind och regn utsatta delar fälla ut syror (t.ex ek) som ger upphov till missfärgning av aluminiumzink/ZinkMagnesiumplåt. Missfärgningen skapar oftast ingen korrosion men är svår att ta bort och kan även med tiden samla annan smuts som genrererar korrosion.

Läs mer
Plåtslageriernas Riksförbund har i samarbete medbranschen tagit fram en teknikhandbok ’’Byggnadsplåt, material och utförande’’ Här finner du fördjupad information om dessa frågor.Exempel på leverantörer av färgsystem för bättring och ommålning:Tikkurila Sverige AB, Introteknik i Stockholm AB, Jotun Sverige AB, LiwaGruppen AB, Sunchem AB.