Att gå på takplåt – “Gåbarhet”

Plåtens hållfasthet och gåbarhet
Gåbarhet på tunnplåtsprofiler är svårt att definiera. Allmänt gäller att man skall iakttaga viss försiktighet vid gång och arbete på tunnplåtstak. Med gåbar plåt menas profil som tål försiktig gång utan att ta skada eller erhålla förfulande intryckningar.

Gåbarhet och hållfasthet är tjockleksberoende
Tjockare plåt medger större avstånd mellan läkt och förbättrad gåbarhet. För säkerhets skull bör du alltid försöka gå på eller intill läkt. För Tegelprofilerade takpannor och Pannplåt gäller att alltid gå i profilbotten när du beträder taket.

Gåbarhet tjocklekar (att betrakta som missvisande)

Tjocklek: 0.5 mm
Gåbar med försiktighet. Att hålla sig på reglarna eller tätt intill är välbehövligt för att undvika intryckningar. Takplåt med tjocklek 0.5 mm är klassad som gåbar med försiktighet.

Tjocklek 0.55 mm
Lite större frihet men för att vara på den säkra sidan bör man ändå hålla sig vid eller på reglarna när man beträder taket. Att tillägga är att det är ganska stor skillnad mellan o.5 mm och 0.55 mm.
Denna tjocklek är bra mycket hållbarare. Takplåt med 0.55 mm är klassad som gåbar med förbehåll.

Tjocklek 0.6 mm
Plåten har en väldigt bra stabilitet och man brukar säga att man kan beträda taket obehindrat. Men det menas att man ändå bör iakta viss försiktighet. Att respektera materialet gynnar dig eftersom intryckningar och bulor inte omfattas av garantierna. Plåt med tjocklek 0.6 mm är väldigt stabil och klassas helt enkelt som gåbar.