Beräkna åtgång av skruv för Plannja Modern

Här är en enklare beräkning för åtgången av skruv vid montering av Nostalgi. Den stämmer ganska så bra men är ej helt exakt.

4,8×20 För infästning plåt till plåt. – Antal per m2: 3st/m2

4,8×35 För infästning i profilbotten samt beslag; plåt till trä. – Antal per m2: Profilbotten (mont på läkt) 6st/m2. Endast plåt till trä: 1st/m2

4,8×65 För infästning i profiltopp; plåt till trä – Antal per m2: Profiltopp (mont på plant underlag) 5st/m2