Beräkna åtgång av skruv för Pannplåt Design

Här är en enklare beräkning för åtgången av skruv vid montering av Pannplåt Design. Denna beräkningsmodell stämmer ganska så bra men är ej helt exakt.

Fästskruv 12st skruv per m2
Fotplåtsskruv 4 st / meter
Vindskiveskruv 4 st / meter
Nockplåt 8 st / meter