Beräkna åtgång av skruv för Nostalgi

Här är en enklare beräkning för åtgången av skruv vid montering av Nostalgi. Den stämmer ganska så bra men är ej helt exakt.

Fästskruv 5st skruv per m2
Fotplåtsskruv 4 st / meter
Vindskiveskruv 4 st / meter
Nockstödskruv 2 st / 1 st
Nockplåt 8 st / meter