Plannja Trend tillägg

När en order understiger 50 m2 så tillkommer Plannjas kvantitetstillägg på 1500kr + moms. När plåtarna understiger 2 m så tillkommer en avgift på 40kr/plåt + moms.