TP20 – Läktavstånd

Läktavståndet på TP20 är max 600 mm cc. Profilen bygger 20 mm på höjden. Underlaget när TP20 monteras bör vara minst 22 mm råspont. Eventuella skador på råsponten eller pappen
bör åtgärdas innan montering. Strö- och bärläkt bör vara minst 25×50 mm.

Både strö-och bärläkten monteras med max c/c 600 mm i snözon 3,0. Takplåten monteras med skruv 4,8x35mm i varje profilbotten längs takfot, nock och vid ytter-kanterna i bärläkten. I övrigt skruvas takplåten i varannan bärläkt och i var tredje profilbotten för TP20. Längsgående skarvar skruvas med en överlappsskruv 4,8x20mm, med c/c högst 500mm.

Dala-Profil TP20 Monteringsanvisning
Plannja TP20-105 monteringsanvisning