Takets detaljer

På taket finns ganska många plåtdetaljer. Se här på bilden nedan som illustrerar vilka detaljer taket har!

1

Gavelbeslag

2

Nockplåt

3

Takplåt

4

Takfotsbeslag

5

Takavvattning

6

Väggbeslag

7

Huv

8

Fönsterbleck

9

Vinkelränna

Plannja Trend är det som sitter monterat på det här taket.

Taksäkerhet

Takpapp & Skruv

Takgenomföringar

Takets detaljer, takdetaljer, se vart plåtdetaljerna monteras, illustration av plåtdetaljer, vilken produkt ska man välja, välja produkter till taket, vad ska jag välja, produkt som jag behöver, vilken produkt behöver jag, takets olika delar, takets plåtdetaljer, vart sitter fotplåt, vart sitter nockplåt, vart sitter ränndal, vart sitter vindskiva, vart monteras vindskivan, vart monteras fotplåten, vart monteras nockplåten, vart monteras underbleck, vart monteras överbleck.