Taksäkerhet

Äger du en fastighet så äger du också ansvaret över att taket är tätt och att det är säkert att vara och arbeta i och utanför huset. Det ska också vara säkert att vara och röra sig på taket. Tak ska skottas när det finns risk för snöras, eller att takkonstruktionen inte håller för den snömängd som finns på taket. På denna sida lyfter vi fram information om vad du ska tänka på när du monterar taksäkerhet på ditt tak. Dimensionering av snörasskydd är exempelvis en viktigt punkt för att taket ska klara av både belastning av snö och för att undvika att konstruktionen går sönder.

Dimensionering av snörasskydd

Vid dimensionering av antalet snörasskydd utgår man från den dimensionerande snömängd som takkonstruktionen ska tåla. Visar det sig att det inte räcker med ett snörasskydd vid takfoten ska man montera ytterligare en eller fler rader högre upp på taket. Se snözonskarta och dimensioneringstabeller för snörasskydd på sidan 14 i det här Vintersäkra tak.

Belastningen på snörasskydd beror på taklutning, snömängd, takets form, takytans friktion och eventuella hinder på taket, som kan göra att snö samlas eller packas mot snörasskyddet.
CWL Snörasskydd tillverkas enligt Svensk standard och klarar en belastning av 5 kN/m (500 kg/m).

När vi exempelvis monterar snörasskydd på ett sadeltak så gör vi det normalt över hela takets bredd på båda sidor för att få en jämn belastning över hela taket. Man bör undvika att montera ett enskilt snörasskydd på en liten sträcka på taket. Det blir väldigt hård belastning på en specifik position på taket. Det kan göra att snörasskyddet inte klarar av belastningen.

Skapa en förståelse för produkten

Dokumenten här till höger går igenom en mängd olika information om taksäkerhetsprodukter. Skapa dig en förståelse för vad du behöver innan du gör en beställning. Vi finns här för att hjälpa till om det skulle behövas. Det är bara att du hör av dig så kan vi hjälpa till att ta fram en offert för de produkter som du behöver. Det vi behöver veta vid en förfrågan är följande:

  • Snözon
  • Taklutning
  • Takfallets längd
Taksäkerhet dimensionering

Dokument

Mer information

Mer information om Cw-Lundbergs produkter går att hitta direkt på deras hemsida.

Hos TJB finns mer information om deras produkter.