Solenergilösningar – Solfångare

Produkterna på denna sida finns ej tillgängliga för beställning längre.

Solfångare

Solenergi är en oändlig, fri och ren naturresurs. Nyttjande av solenergi i form av uppvärmt vatten eller elektricitet ökar energieffektiviteten. Du kommer att spara pengar och få trygghet mot stigande energikost-nader, samtidigt som värdet på din fastighet ökar. Vi erbjuder ett brett sortiment av solenergilösningar, som kan användas för att värma upp vatten eller producera el. Solpaneler och/eller solfångare passar till alla typer av tak och systemen är lätta att ansluta till elsystemet i fastighet-en. Alla lösningar är tillverkade av högkvalitativa komponenter som säkerställer effektiv drift och lång livslängd.

Solenergi

Enkel och förmånlig tillskottsenergi

Om man vill skära ned driftskostnaderna till ett minimum och följa principerna för hållbar ut-veckling är det viktigt att varmvattnet och elektriciteten till hushållen produceras energi-effektivt. De stigande energikostnaderna, den allt strängare lagstiftningen och en ambition att handla miljövänligt är bra orsaker att använda förnybara energikällor.

Energi från solen
Vi erbjuder en modern lösning som ökar energieffektiviteten och följer principerna för hållbar utveckling. Solens strålar är tveklöst en av de mest användbara källorna till förnybar energi. Att använda solenergi för produktion av värme och el förbättrar energieffektiviteten: du sparar pengar och garderar dig mot höj-ningar av energipriserna samtidigt som värdet på ditt hus stiger.

Värme och el
Det finns två typer av solenergisystem. Solvärmesystem omvandlar solens energi till varmt vatten medan solelsystem omvandlar
solens energi till el. Hos oss hittar du ett omfattande produktur-val från vilket vi tillsammans kan välja en tillämpning som passar just dig.

Gratis energi
Solenergi är gratis, ren och förnybar. Systemet är lätt att installera och du får snabbt ta del av de ekonomiska fördelar och den komfort som det ger. Solenergi är en naturprodukt och därför bestämmer inte andra instanser vad den kostar eller hur den ska
användas.

Tillgång
Tvärt emot den gängse uppfattningen har våra breddgrader mycket solsken. Det finns gott om solenergi att få från mars till september. Under sommarmånaderna kan solen fungera som primär energikälla, och om hösten och våren är den en källa som stöder de övriga formerna av energi.

Till alla hem
Solenergi kan utnyttjas i alla hem. Solpaneler lämpar sig för alla
typer av tak, och både solel- och solvärmesystem är lätta att
koppla till den övriga tekniken i huset.

Vår lösning
Plannjas produktfamilj för solenergi består av lösningar för
solvärme och solel. Komponenterna håller hög kvalitet och de erbjuder utmärkt prestanda och användbarhet, drifts- och installationskomfort samt minimala underhålls- och driftskostnader.

Solel

Solel

Solelsystemet producerar el på ditt eget tak. Elektriciteten som produceras av solelpanelerna, även kallade PV-moduler, styrs via en växelriktare till elcentralen i ditt hus, där den kopplas till elnätet. Den största nyttan fås när behovet av köpt el ersätts med solel, det vill säga när den producerade elektriciteten används direkt i samma fastighet. Överskottselen kan matas in i det allmänna elnätet och säljas till elbolagen.

Användning
Elektricitet behövs i hushållet för belysning och som kraftkälla för olika hushållsmaskiner och -apparater. Solelsystemet producerar elektricitet under dygnets ljusa timmar, och elektriciteten används omedelbart i den egna fastigheten eller matas in i det allmänna elnätet. Det finns alltid ett basbehov av el i ett hushåll, även om bostaden är tom och ljusen släckta. Detta beror på anordningar och apparater som är i standbyläge och exempelvis kylskåp som är påslagna.
Lösningarna
Plannja solelpaket är planerade så att de är lätta att installera och använda. De innehåller alla komponenter som behövs. Efter att systemet har tagits i bruk producerar det alltid elektricitet automatiskt när solen skiner. Systemet har en klar och tydlig styrlogik och en separat säkerhetsanordning som garanterar att systemet fungerar felfritt.
Solelpaket

Plannja solelpaket

Omvandlar enkelt solens strålar till elektricitet.

Plannja solelpaket är kompletta system som omvandlar solens strålar till elektricitet. Systemen kan kopplas direkt till elnätet. I paketet ingår solpaneler som installeras på taket samt fästdon, kablage och växelriktare. Solpanelerna kan monteras på alla sorters tak och ytor, och systemet kan enkelt kopplas till elnätet.

Den producerade elen används i huvudsak i fastigheten och överskottselen kan säljas till elbolaget. Plannja solelpaket finns att få i tre storlekar efter den nominella effekten: 2, 4 och 6 kilowatt.

Effekt
Solel fångare

Solvärme

Solvärme

Solvärmesystem används för att producera varmt vatten som kan användas som tappvatten i alla fastigheter, samt för uppvärmning om fastigheten värms upp med vattenburna golvvärme- eller värmeelementsystem. Driftsprincipen är enkel; solfångare som installeras på taket samlar värme från solstrålarna. Därefter leds värmen till en varmvattenberedare. Solvärme ger värmesystemet en avsevärt bättre energieffektivitet, vilket sparar pengar och ökar husets försäljningsvärde.

Användning
Det lönar sig att överväga en energirenovering för att sänka kostnaderna särskilt i fastigheter med el-, ved- och oljeuppvärmning. Solfångarna kan också installeras tillsammans med en värmepump eller en vattenmantlad kamin, vilket ger en mycket energieffektiv lösning som bygger på förnybar energi.

I fastigheter med vattenburna värmesystem används solenergi för att producera tappvarmvatten och stödjer uppvärmningen av huset. Värmesystemet bygger på en varmvattenberedare av hybridmodell som värms upp med flera värmekällor. Hybrid-varmvattenberedaren producerar både varmt tappvatten och vatten till värmesystemet.

I fastigheter som värms med luftvärmepump eller direktverkande el kopplas solfångarna till tappvattenberedaren för att producera varmt vatten.

Lösningarna
Hos Plannja hittar du alltid en lämplig lösning för utnyttjande av solenergi.

De förmånliga solvärmepaketen från Plannja är främst avsedda
för uppvärmning av tappvarmvatten. De mångsidiga och effektiva Plannja hybrid-solfångarna lämpar sig för produktion av både tapp- och uppvärmningsvatten. Dessutom kan du välja det eleganta solvärmetaket Plannja Trend Solar, där solfångarna integreras med ståltakprofilen Plannja Trend.

Vi levererar även måttbeställda solvärmesystem till objekt med
betydande energibehov, såsom till flervåningshus, radhus och
offentliga byggnader. Dimensioneringen och planeringen anpassas efter fastighetens särdrag och energibehov.

Plannja Trend solar

Solvärme

Den diskreta solvärmelösningen passar byggnadens stil.

Plannja Trend Solar är en unik lösning både till sin stil och sin
teknik. Produkten har avancerad design – solfångarna integreras
med takprofilen, vilket betyder att lösningen lämpar sig särskilt
för objekt med krävande arkitektur. Plannja Trend Solar producerar energi med stil.

Plannja Trend Solar tillverkas för att integreras i taket Plannja
Trend. Separata bärande konstruktionsramar levereras i paketet
för montering uppe på taket. Färdiga paket finns att få med
solfångarytor på 4, 6 och 8 m2. Som tillval kan du också välja
en tappvarmvatten- eller hybridberedare som lämpar sig för
fastigheten.

Plannja Trend Solar finns bara tillgängligt tillsammans med taket
Plannja Trend – det passar inte med något annat tak.

Plannja Trend Solar, solvärmetak, med beredare för tappvarmvatten.

plannja trend solar paket

Plannja solvärmepaket

Plannja Solvärmepaket

Ett Plannja solvärmepaket är en mycket prisvärd lösning. Solfångarna är lätta att installera på alla tak, och i bästa fall kan de värma upp till hälften av det varmvatten som behövs varje år. Solvärmepaketen är färdiga system som omfattar alla komponenter som behövs. Därför är det enkelt att installera och använda dem. De kan installeras på gamla tak eller i anslutning till bygget av ett nytt tak.

Systemet finns att få i tre storlekar: 4, 6 och 8 m2
När din varmvattenberedare behöver förnyas erbjuder vi förmånligt en tank för tappvarmvatten som lämpar sig för solvärmepaketet. Volymer 300 eller 400 l.

solvärmepaket effekt
Solfångare solvärmepaket

Plannja solvärmepaket

Plannja hybrid solvärmepaket

Effektivt solvärmepaket med mångsidigt användningsområde.

Plannja hybrid solvärmepaket är ett effektivt system som producerar varmvatten till hushållet och värmesystemet. Det lämpar sig särskilt för fastigheter som har vattenburet värmesystem. Till den färdiga helheten kan anslutas andra värmekällor, såsom värmepump, värmepanna eller vattenmantlad kamin. Utöver högeffektiva solfångare innehåller paketet ett komplett värmeöverföringssystem med multifunktionell automatisk styrning.

Systemet finns att få i tre storlekar: 7, 10 och 12 m2
Hybridvattenberedare på 500, 750 eller 1000 liter som tillval.
Produkterna lämpar sig för produktion av tapp- och uppvärmningsvatten.

Solvärmepaketet Plannja hybrid producerar tappvarmvatten
och vatten för uppvärmning av huset.

Plannja hybrid

Projektleveranser

Vi levererar också solenergisystem för fastigheter med stort energibehov, t.ex. flervåningshus, radhus och offentliga byggnader. Våra lösningar hjälper organisationer och samfund, investerare, byggare och entreprenörer att uppnå de uppställda energieffektivitetskraven med hjälp av solenergi. Vi stöder projektet från planeringsskedet ända fram till genomförandet. Efter en detaljerad utredning av fastigheten planerar vi ett individuellt system av exakt rätt typ och storlek för dig. Planeringen görs utifrån fastighetens särdrag och energibehov.