Stupränna

Takavvattning, hängrännor, stuprör och stupränna.

Stupränna är ett ord som många använder och det är en synonym för hängrännor och stuprör. Ett stuprör är det som leder vattnen ned från hängränna till marken. Hängrännan är där vattnet samlas när det rinner av taket för att ledas fram till stupröret och ned till marken.

Takavvattningssystemet tar hand om “allt” regnvatten som rinner ned från taket och leder det bort från fasad och grund. Det blir en del vatten på ett tak och ett exempel kan vara enligt följande. På ett tak som är 100 kvadratmeter kan en nederbörd på en millimeter per timme ge 500 liter vatten under fem timmer. Undvik skador på hus och grund med våra effektiva avvattningssystem.

Välj bland olika kulörer som passar med den takplåt du valt. Lika kulör på taket som på takavvattningen eller kanske en kulör på taket och en annan på hängrännor och stuprör. Endast smak, kreativitet och tycke sätter gränserna för kulörval.

100%

Kvalitet

100%

Nöjda kunder

15 år

Materialgaranti