Lägga tak

Att lägga tak själv är inte så svårt om du vet hur

Det viktigaste är att du planerar ditt takbyte och ser till så att du har de verktyg du behöver när det är dags att köra igång.

Monteringsanvisningar till din specifika takplåt finns bifogade i butiken, välj takplåten du önskar lägga och klicka dig in på sidan. I texten i högerkolumnen längst ner finns monteringsanvisningen.
På vår sida söker du enkelt efter produkter och takplåt i butiken.

Rivning

Börja med att riva bort det gamla taket, takpannor, bärläkt och ströläkt bör rivas bort. Sopa av taket så det blir rent från löv, barr och damm.  Underlagstaket ska besiktigas noga. Är det skadat eller gammalt bör det bytas. Laga eventuella skador på underlagstaket.

 

Pappning på råspont

Läs instruktionerna på papprullen du har handlat.

Rulla ut pappen på underlagstaket. Börja nerifrån ett hörn och gå horisontellt därifrån till andra sidan av taket. Fäst pappen med pappspik i överlappen. Pappen överlappas med varandra, andra raden du lägger kommer överlappa den första raden med cirka 10-15 cm. Spiken kommer inte synas då den hamnar under överlappen.

 

Verktyg du behöver när du pappar ditt tak
En vass kniv som du kan skära pappen med, pappspik (alternativt häftpistol), och en hammare.

Läktning på råspont

Det finns två olika sorters läkt du använder när du läktar ditt tak.


Ströläkt läggs lodrätt på taket använda för att ventilera taket. Den bör ha minst 25x25 dimension. Leta på takstolarna och fäst läkten på varje takstol. När det är gjort lägger du en läkt mellan varje takstol. Rekommenderat är 60 CC, från centrum på den första läkten till centrum på den andra skall avståndet vara 600mm.

 

Bärläkt läggs vågrätt på taket ovanpå ströläkten.

Läs monteringsanvisning för just din plåt hur det ska läktas.

Säkerheten på ditt tak

Du som husägare ansvarar för säkerheten på ditt tak. Taket måste vara utrustat med säkerhet för att tex sotare, snöskottare eller antennmontörer ska kunna arbeta säkert. Det finns flera taksäkerhetsprodukter som tex, snörasskydd, taksteg, takstege, fästen för livlina, gångbryggor etc.

Specialprodukter

Vi tillverkar ränndalar, skorstensbeslag, takluckor efter dina mått. Skorstenshuvar och stosar kan också tillverkas om vi får de angivna måtten vi behöver. Behöver du veta mer hur du mäter upp något specialbeslag kan du gärna ringa till oss. 0290-24269

Lägga takplåt

Hur du lägger takplåten kan du följa i monteringsanvisningen. Ett noggrant utfört underarbete kommer underlätta plåtläggningen.
Hos plåtgrossisten får du takplåten i exakta mått till ditt tak.

Tak komponenter

Fotplåt
Sitter i takfot under plåten, vattnet som kommer från taket landar på fotplåten som är vinklad ned i hängrännan.

 

Hängränna
Vattnet från taket faller ned i hängrännan. Hängrännan har ett lut som gör att vattnet rinner ner i stupröret.

 

Stuprör

Vattnet från hängrännan rinner ned i stupröret och ut genom utkastaren längst ner. 

 

Vindskiva
Sitter på vindbrädan på gaveln. Vindskivans uppgift är att skydda vindbrädan samt att vatten tränger in.

Snörasskydd

Hindrar snö från att glida ner från taket.

 

Glidskydd

Hindrar stegen från att glida i sidled. Ofta vill sotaren att ett glidskydd ska vara monterat.

 

 

Montera hängränna

Långa krokar bockas så att rännan får fall. Gör så här:

  • Markera baslinjen enligt skiss, lägg samman krokarna och markera baslinjen på första och sista kroken.
  • Takets längd/5mm per meter ger totala lutningen som markeras på sista kroken.
  • Rita en linje mellan baslinjen och lutningsmåttet, se figur.
  • Numrera och bocka krokarna med krokbockningsverktygen. Krokarna fästes med skruv.

 

Korta krokar samt Compactkroken

Markera fallet genom att spänna ett snöre. Skruva krokarna direkt i takfotsbrädan.

Det finns lite olika rännkrok till att montera hängrännan.

Planera ditt takbyte noggrant innan du sätter igång. Lägg stor fokus på att underarbetet blir bra.

Lägga tak själv

Lägga tak