Plannja Takpapp Anticon Coverall

Produkten är lämpad som underlagstäckning under alla takmaterial och materialet fungerar även som genomtrampningsskydd.
Plannja Anticon Coverall har den senaste teknologin för högpresterande underlagstäckning. En kombinationsprodukt, som kan användas både som underlagstäckning direkt på plant underlag, till exempel på råspont, och som underlagstak direkt på takstolarna.

Underlagstaket ser till att hålla takkonstruktionen och vindsutrymmet torrt även om det skulle tränga in regn- eller smältvatten under takbeläggningen. Det tar också hand om kondensvatten, som kan bildas under plåttak när det är stora temperaturskillnader mellan luften ovanför takbeläggningen och den som finns under. Plannja Anticon Coverall har den senaste teknologin för högpresterande underlagstäckning. En kombinationsprodukt, som kan användas både som underlagstäckning direkt på plant underlag, till exempel på råspont, och som underlagstak direkt på takstolarna.