Mäta takets lutning

Appliceras när du behöver få fram takets lutning, smygen för skorstensbeslag eller stosar, fotplåt etc.

För att få fram takets lutning i grader så lägger du tumstocken mot taket och låter den falla lodrätt ned mot marken. Använd sedan en gradskiva för att få fram korrekt grader. Det bör hamna mellan 0 till 45 grader på gradskivan.

Gradskiva

Lägg tumstocken på gradskivan och läs av vilka grader du får fram.

Vid uppmätning med gradskiva behöver vi veta från vilken utgångspunkt du har. Om du mätt från 0 grader 90 grader eller 180 grader.
Vi mäter alltid från 0 när vi använder en gradskiva.

Gradskiva tumstocken

Mäta smygen på tumstocken

Appliceras när du behöver få fram graderna på en vinkel på taket.

Tumstock smyg

Används exempelvis för att få ut ett mått på tumstocken för brytbleck. Lägg tumstocken på taket och ställ den efter vinkel på det tak som möter det andra taket.

Tumstock mått

Vik tumstocken enligt bilden för att hamna på mellan 70 – 79 på tumstocken. Det är det här måttet vi behöver för att få korrekta grader för tillverkningen. Måttet 70-79 är motsvarande 0-45 grader.

Räkna ut taklutning, räkna takets grader, gradskiva beräkning, beräkna vinklar på taket, takvinklar