läktavstånd stilpannan

Mellan första och andra läkten är det 330cc
Sedan 350cc hela vägen. I monteringsanvisningen nedan står det 350 cc från takfot hela vägen upp. När vi monterar våra tak så monterar vi 330 cc och sedan 350 cc. Vi upplever att läktningen hamnar bättre och skruvarna mer korrekt.

Stilpannan monteringsanvisning