Kommande prisökningar 2022

Till följd av pandemin så gick stålpriserna upp kraftigt under 2021. Trenden vi ser nu är att priserna fortsätter att öka. Rysslands invasion av Ukraina är en bidragande faktor samt att det är en fortsatt stark efterfrågan på råvarumarknaden. Som det ser ut nu så finns god tillgång av material. En prisökning kommer att slå igenom 2022-05-01 och sista beställningsdag för att hålla det gamla priset är 2022-04-25.