Information kring självbärande plåt, garantier och konstruktionsritningar

Självbärande plåt är en komplex produkt som kräver ganska mycket information för att en korrekt offert ska kunna beräknas. En konstruktionsritning behövs för att vi ska kunna säkra konstruktionen och är därför att föredra men vi kan lämna en offert utan en sådan. Om vi lämnar en offert utan att en konstruktör har beräknat den efter en konstruktionsritning så kan vi inte lämna någon garanti för att konstruktionen håller. Ansvaret faller då över på kunden.

Garanti & Konstruktionsritning

För att kunna lämna en garanti för att konstruktionen håller behöver en konstruktör fastställa tjockleken på takplåten. För att konstruktören ska kunna fastställa en tjocklek så behövs en konstruktionsritning att beräkna taket efter. Leverantören har ett ansvar för konstruktionen och därför är en konstruktionsritning viktig. Finns ingen konstruktionsritning så kan vi endast ge ett förslag på en tjocklek men vi kan inte lämna några garantier alls. Handläggningstid för att se över en konstruktionsritning av en konstruktör brukar vara ca 2-8 veckor.

Här är några punkter som behöver specificeras för att kunna göra en korrekt beräkning:

  • Snözon
  • Är taket isolerat eller oisolerat
  • Taklutning
  • Antal fack? (Hur många upplag finns och hur långt är det mellan dem)
  • Snöficka? (Står taket mot en högre byggnadsdel som kan skapa en så kallad Snöficka.
    Om ja: Hur hög blir snöfickan? Alltså höjd på väggen från ovansidan den nya takplåten.)
  • Spännvidd
konstruktionsritning tak

Infästningar

Önskas infästning på offerten? Till Limträbalk? Eller Stål? Vid stål krävs tjockleken på balken för att välja rätt borrskruv.

Övrig information

Utstick
Det är fördelaktigt för hållfastheten att ha ett utstick på ca. 0,5 – 1,0m i takfot och vid pulpettak även i nock. Det passar kanske inte alla byggnader.

Antikondensbehandling
En särskild färgbeläggning som binder fukten och låter den torka ur senare.
Överskottsfukt leds med taklutningen mot takfoten. Sedan bör man alltid respektera de begränsningar som finns med detta skydd. Används väldigt ofta till carport eller oisolerade maskinhallar. Även stall och ladugårdar kan ha nytta av detta. Skall inte ses som ett alternativ till underlagstäckning/papp.