Information kring självbärande plåt, garantier och konstruktionsritningar

Självbärande plåt är en komplex produkt som kräver ganska mycket information för att en korrekt offert ska kunna beräknas. En konstruktör/byggnadsingenjör behöver göra beräkningen för hållfasthet samt fastställa tjockleken som behövs på plåten. Tyvärr har vi inga konstruktörer hos oss så du måste själva ta kontakt med en lämplig sådan för att göra beräkningarna. Vi kan lämna en offert på material med en rekommenderad tjocklek men vi kan inte lämna några garantier för att konstruktionen håller. Hela ansvaret ligger hos dig som kund att det blir korrekt.

Garanti & Konstruktionsritning

För att kunna lämna en garanti för att konstruktionen håller behöver en konstruktör/byggnadsingenjör fastställa hållfastheten och tjockleken på takplåten. För att konstruktören ska kunna fastställa en tjocklek så behövs en del information.

Här är några punktexempel på vad som brukar behövas för att kunna göra en korrekt beräkning:

  • Snözon
  • Är taket isolerat eller oisolerat
  • Taklutning
  • Antal fack? (Hur många upplag finns och hur långt är det mellan dem)
  • Snöficka? (Står taket mot en högre byggnadsdel som kan skapa en så kallad Snöficka.
    Om ja: Hur hög blir snöfickan? Alltså höjd på väggen från ovansidan den nya takplåten.)
  • Spännvidd

Vi har inga konstruktörer hos oss så ansvaret kring att ta fram en korrekt konstruktionsritning ligger hos dig som kund.

konstruktionsritning tak

Infästningar

Önskas infästning på offerten? Till Limträbalk? Eller Stål? Vid stål krävs tjockleken på balken för att välja rätt borrskruv.

Övrig information

Utstick
Det är fördelaktigt för hållfastheten att ha ett utstick på ca. 0,5 – 1,0m i takfot och vid pulpettak även i nock. Det passar kanske inte alla byggnader.

Antikondensbehandling/Antikondensfilt
Antikondensbehandlningen är en särskild färgbeläggning som binder fukten och låter den torka ur senare.
Överskottsfukt leds med taklutningen mot takfoten. Sedan bör man alltid respektera de begränsningar som finns med detta skydd. Används väldigt ofta till carport eller oisolerade maskinhallar. Även stall och ladugårdar kan ha nytta av detta. Skall inte ses som ett alternativ till underlagstäckning/papp.