Tp20 Kondensskyddad!

Tp20 kondensskyddad takplåt. Tp20 profilen finns med kondensskydd.
Kondensskydd är en duk som sitter på plåtens undersida och är där för att absorbera kondensvatten och fukt. En plåt utan kondensduk brukar vatten droppa eller rinna ned från plåten och kan orsaka fuktskador. Används underlagspapp så transporterar den bort vattnet och kondensduk är ej nödvändig. 

Altantak är ett bra exempel på vart man brukar montera kondensskyddad plåt. Med ett öppet undertak är en kondensskyddad plåt väldigt bra.

 

Kondensskyddad tp20
TP20 kondensskydd

Skicka in dina mått