Grön-Fri

Grön-Fri

Våra plåtslagare är nu utbildade Grön-Fri entreprenörer. Det betyder att vi nu kan utföra takrengöring med Grön-Fri.

Referensbilder - Grön-Fri

2 år efter Grön-Fri behandling.
2 år efter Grön-Fri behandling.
1 år efter Grön-Fri behandling.
1 år efter Grön-Fri behandling.
1 år efter behandling.
1 år efter behandling.

Mot påväxt av alger och lav
• För alla ytor och material utomhus
• Påväxt försvinner med tiden på väderutsatta ytor
• Hindrar ny påväxt
 
Användningsområden
På alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Grön-Fri kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m.
 
Egenskaper
Vid behandling med Grön-Fri dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år. På målade vertikala ytor, t.ex. fasader, krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Låt Grön-Fri verka i minst ett dygn om ytorna ska tvättas. Grön-Fri har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På t.ex. tak tar det generellt upp till 4 år innan ny påväxt syns igen, på utsatta skuggiga ytor kan det komma tillbaka tidigare. Grön-Fri är biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt.
 
Bruksanvisning
Späd Grön-Fri med vatten. Applicera med lågtrycksspruta med spridande riktad flatstråle, så att ytan blir blöt. Grön-Fri kan även appliceras med pensel. Undvik behandling på frostbelagda ytor eller om en större mängd regn förväntas på ytan inom 12 timmar. Blommor och växter i närheten bör täckas då de kan ta skada. Vid behandling av tak ska mossa tas bort i förväg. Vid sprutning rekommenderas andningsskydd eftersom spraydimman kan vara irriterande. Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas.
 
Vid problem med svarta prickar på målade ytor rekommenderas Prick-Fri.
 
Spädning: 1 del Grön-Fri spädes med 4 delar vatten.
 
Åtgång: 0,20-0,25 liter brukslösning/m². 1 liter Grön-Fri utspädd till 5 liter brukslösning räcker till ca 25 m² (1 liter brukslösning räcker till 5-6 m²).
 

Grön-Fri behandling
Vill du göra en behandling med Grön-Fri men inte kan eller vill göra det själv. Eller representerar du en fastighetsägare, kommun eller kanske en bostadsrättsförening som är i behov av en Grön-Fri behandling. Då kan du kontakta oss för en offert. Vi gör Grön-Fri behandlingar inom Gävleborg med omnejd.