om man har, har man svarta eller bruna ränder
på undersidan av hängrännan så behöver man fotplåtar,då de hindrar vatten att rinna mellan takfot och ränna, de leder vattnet ner i rännan.
Mellan nockpannorna och takpannornas dalar bildas ett mellanrum. I dessa mellanrum blåser det in löv, barr, damm och
ibland även yrsnö som i vissa fall försämrar ventilationen i undertaket. Nockbplåtens uppgift är att täta men
ändå skapa ventilation vid nocken. Det finns olika typer av nockplåtar beroende på modell av takpanna.


Användningsområde
Fotplåten används för att förhindra vattenläckage mellan hängränna och tak. Vid montering av fantompannor är fotplåten nödvändig som startplåt närmast hängrännan för att kunna skruva fast den första raden av fantompannor. Detta krävs för att de följande fantompannorna ska stämma överrens med avståndet mellan bärläkten som är 35 cm.

Infästningar
Fotplåten fästs med vanligtvis med trådspik 60mm vardera sidan. Skruvarna som fäster fantompannorna skruvas därefter även genom fotplåten.

Andra benämningar: Ändplåt Hängränneplåt Takdetaljer


Vindskiva av plåt.
Användningsområde
Vindskivan av plåt skruvas fast ovanifrån med farmarskruv på husets befintliga vindskivor och är avsedda att täcka skarven mellan tak och vindskiva. Den skyddar både skarven och träskivorna från nederbörd.


Grenrör används när man vill leda avvattningen av flera tak till ett stuprör.
Grenröret fästs på stupröret och därefter kopplas mellanstycke på som leder mot det andra taket, I slutet av mellanstycket fästs rörvinkel och omvikningskupa som kopplas till det andra takets hängränna.


takavvattning
Att vattenavrinningen fungerar är mycket viktigt för att skydda husets stomme och insida från nederbörd, tillsammans med taket är hängrännorna och stuprörens uppgift att transportera bort regn- och smältvatten. Kontrollera att vattenavrinningen fungerar med jämna mellanrum och rensa bort löv, barr och skräp.

Hängrännorna ska monteras så att de lutar 3-5 centimeter på två meter mot stupröret, detta åstadkoms genom att lutningen på takfotsbrädan först fastställs att och de rännkrokar som håller rännan på plats sedan bockas i olika längder på så vis att det blir lutning på hängrännan. Krokarna fästs på ett avstånd av 0,6 meter från varandra.


Ränndalar används till takutbyggnader som kupor, samt där två tak möts. Ränndalen används vid anslutning av tillbyggnader till befintligt tak. Funktionen är att täcka och leda regnvatten vidare.


Nockplåten fästs på takets högsta punkt för att säkerställa god tätning på platsen där takplåtarna möts. Den ska användas tillsammans med tätningsband för bästa resultat.

Snörasskyddet monteras på taket och förhindrar att snömassor rasar ner och skadar människor eller egendom.

Ändlocket blir som ett avslut på raden av nockplattor och täcker gaveln på nocken. Den fästs i nockbrädan med hjälp av spik.

 

 

Takplåt är någon form av tunnplåt, oftast i veckad form så kallad korrugerad plåt, använd i takkonstruktioner. Plåten kan vara det yttersta på taket och användas som tätskikt, den kan då vara bärande som exempelvis sinus- eller trapetskorrugerad plåt, eller icke bärande som till exempel slätplåt.

Eller; som bärande men inte det yttersta på taket, som i takkonstruktioner med högprofilerad trp plåt, med isolering och ett tätskikt av takpapp på, eller så kallade dubbla plåttak, dvs bärande plåt, sedan isolering och ytterst plåt igen som tätskikt. Takplåt kan vara gjord av olika metaller så som, stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, zink, bly mfl. Målad stålplåt är oftast svart eller röd, för att efterlika svartglaserat eller vanligt rött taktegel.

 

finns ett stort utbud av produkter och lösningar för alla typer av takkonstruktioner. Välj mellan olika profiler i en mängd färger

lägga ny takplåt och nya takpannor av plåt? Tips, råd och utförliga instruktioner med förklarande fotografier om hur du lägger nytt plåttak.